PRZEWIERTY POD DROGAMI I TORAMI

Wykonujemy przeciski pod drogami i torami 
do średnicy 600 mm i długości 40 mb.


Przebicie pod drogą w Trzebni 
rura o średnicy 600 mm i długości 12 mb.


Przecisk pod torami 
w Katowicach 
śr. 300 mm i dł. 17 mb


Pięć przecisków pod drogą i torami w Krakowie
średnica 125 mm i dł.35 mb.


Przecisk pod drogą w Będkowicach 
z wciągnięciem rury PE 140 mm dł.12 mb