8
Polskie Górnictwo Naftowe
 i Gazownictwo S.A. Zabrze
1
Karpacki Okręgowy Zakład 
Gazownictwa w Tarnowie
Zakład Gazowniczy Kraków
3
Karpacki Okręgowy Zakład 
Gazownictwa w Tarnowie
Zakład Gazowniczy Kraków
2
Urząd Miasta i Gminy 
Olkusz
7
Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo S.A. Zabrze
4
Urząd Gminy
Jerzmanowice-Przeginia
Jerzmanowice
6
Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo S.A. Zabrze
5
Urząd Miasta i Gminy
Olkusz